تبلیغات
انجمن پزشکان جوان - آغاز ثبت‌نام كنكوری‌ها از 16 آذر
انجمن پزشکان جوان

پزشک باید بداند تندرستی انسان را چگونه نگه دارد.بیماری او را چگونه زایل کند و اسباب هر دو را چطور فراهم نماید.

آغاز ثبت‌نام كنكوری‌ها از 16 آذر

شنبه 7 آذر 1388

فهرست حذفیات و منابع سوالات عمومی و اختصاصی زیرگروههای علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال 89 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی كشور اعلام شد.

 ثبت‌نام آزمون سراسری سال 1389 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی كشور از 16 آذر همزمان با روز دانشجو به صورت اینترنتی و از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org  آغاز می‌شود.

سوالات كنكور 89 بر اساس كتب نظام جدید سالی واحدی و به شرح زیر طراحی می‌شود.

دروس عمومی

زبان و ادبیات فارسی

منابع درس زبان و ادبیات فارسی از دروس عمومی شامل ادبیات فارسی(2) برای كلیه رشته‌ها، ادبیات فارسی(3 )برای كلیه رشته‌ها غیر ازعلوم انسانی، زبان و ادبیات فارسی (1)و(2) پیش دانشگاهی برای كلیه رشته‌ها، ادبیات فارسی(3) ‌تخصصی انسانی سال سوم مخصوص علوم انسانی، زبان فارسی(3) تخصصی انسانی سال سوم مخصوص علوم انسانی، زبان فارسی (3) غیراز علوم انسانی سال سوم برای كلیه رشته‌ها غیر از علوم انسانی است.

عربی

بنابراین گزارش، درس عربی از دروس عمومی نیز شامل عربی(2) غیر از علوم انسانی سال دوم برای كلیه رشته‌ها، عربی (2) (علوم انسانی) سال دوم برای كلیه رشته‌ها غیر از علوم انسانی، عربی(3)(غیر از علوم انسانی) سال سوم برای كلیه رشته‌ها، عربی(3)(علوم انسانی) سال سوم مخصوص علوم انسانی است.

فرهنگ و معارف اسلامی

درس فرهنگ و معارف اسلامی هم شامل قرآن و تعلیمات دینی (2)(دین و زندگی) سال دوم برای كلیه رشته ها، قرآن و تعلیمات دینی(3) (دین و زندگی) سال سوم برای كلیه رشته‌ها، معارف اسلامی (دین و زندگی) پیش دانشگاهی برای كلیه رشته‌ها است.

زبان انگلیسی

همچنین، انگلیسی (3) سال سوم برای كلیه رشته‌ها و انگلیسی 1 و 2 پیش دانشگاهی برای كلیه رشته‌ها منبع آزمون درس زبان انگلیسی در دروس عمومی است.

دروس تخصص گروه علوم ریاضی

ریاضیات

گفتنی است، منابع دروس تخصصی گروه علوم ریاضی این آزمون در درس ریاضیات شامل هندسه (1) سال دوم، آمار و مدلسازی سال دوم، هندسه(2) سال سوم، ریاضیات(2) سال دوم، حسابان سال سوم، جبر و احتمال سال سوم، هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش دانشگاهی، حساب دیفرانسیل و انتگرال (1) و (2) پیش دانشگاهی و ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی است.

فیزیك

منابع سوالات در درس فیزیك شامل فیزیك (1) و آزمایشگاه سال اول، فیزیك (2) و آزمایشگاه سال دوم، فیزیك(3) و آزمایشگاه (ویژه ریاضی) سال سوم و فیزیك (1) و(2) پیش دانشگاهی است.

شیمی

در درس شیمی شامل شیمی(2) و آزمایشگاه سال دوم، شیمی (3) و آزمایشگاه سال سوم و شیمی (1)و(2) پیش دانشگاهی است.

دروس تخصصی

گروه علوم تجربی

زمین شناسی

همچنین منابع دروس تخصصی گروه علوم تجربی در درس زمین شناسی شامل زمین شناسی سال سوم وعلوم زمین پیش دانشگاهی است.

ریاضیات

در درس ریاضیات شامل هندسه(1) سال دوم، ریاضیات(2) سال دوم، آمار و مدلسازی سال سوم،‌ ریاضیات(3) (ویژه علوم تجربی) سال سوم، ریاضیات عمومی 1 و 2 پیش دانشگاهی می‌شود.

زیست شناسی

در درس زیست شناسی شامل زیست شناسی و آزمایشگاه (1) سال دوم، زیست شناسی و آزمایشگاه (2) سال سوم، زیست شناسی پیش دانشگاهی است.

فیزیك و شیمی

در درس فیزیك شامل فیزیك(1) و آزمایشگاه سال اول، فیزیك (2) و آزمایشگاه سال دوم، فیزیك (3) و آزمایشگاه (علوم تجربی) سال سوم، فیزیك (1) و(2)(علوم تجربی) پیش دانشگاهی و در درس شیمی شامل شیمی (2) و آزمایشگاه سال دوم، شیمی(3) و آزمایشگاه سال سوم و شیمی (1) و(2) پیش دانشگاهی است.

دروس تخصصی گروه علوم انسانی

ریاضیات

دروس تخصصی گروه علوم انسانی نیز در درس ریاضیات شامل ریاضیات(1) سال اول، آمارو مدلسازی سال دوم، ریاضی (ویژه علوم انسانی علوم و معارف اسلامی) سال سوم، ریاضی پایه پیش دانشگاهی است.

اقتصاد

در درس اقتصاد شامل اقتصاد سال دوم می‌باشد.

زبان وادبیات فارسی

در درس زبان وادبیات فارسی شامل تاریخ ادبیات ایران و جهان(1) سال دوم، تاریخ ادبیات ایران و جهان(2) سال سوم، آرایه‌های ادبی سال سوم، ادبیات فارسی(1) پیش دانشگاهی و ادبیات فارسی(2) پیش دانشگاهی است.

عربی

در درس زبان عربی شامل عربی 2(ویژه علوم انسانی) سال دوم، عربی (3) (ویژه علوم انسانی) سال سوم، عربی (1) و(2) پیش دانشگاهی است.

تاریخ

در درس تاریخ شامل تاریخ ایران و جهان (1) سال دوم، تاریخ ایران و جهان (2) سال سوم، تاریخ شناسی پیش دانشگاهی است.

جغرافیا

در درس جغرافیا شامل جغرافیای (1) سال دوم، جغرافیای (2) سال سوم و جغرافیا پیش دانشگاهی می‌شود.

علوم اجتماعی

در درس علوم اجتماعی شامل جامعه شناسی (1) سال دوم، جامعه شناسی(2) سال سوم، علوم اجتماعی (جامعه شناسی نظام جهانی) پیش دانشگاهی است.

فلسفه، منطق و روانشناسی

در درس فلسفه شامل فلسفه سال سوم، فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) پیش دانشگاهی، در درس منطق شامل منطق سال سوم و در درس روان شناسی شامل روان شناسی سال سوم است.

براساس مصوبات نهمین جلسه کارگروه ماده چهار قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در راستای اجرای طرح جدید نحوه پذیرش و گزینش دانشجو (مصوب مجلس)، سوابق تحصیلی برای دیپلمه­های نظام جدید آموزش متوسطه (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی) سال­های 84 تا 88 که امتحانات آنان به صورت کتبی و سراسری برگزار شده است، تا میزان 15درصذ در گزینش نهایی اعمال خواهد شد.

گفتنی است احتساب سوابق تحصیلی برای کلیه آزمونهای سراسری اعم از دانشگاههای دولتی، پیام ‌نور، غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.

فهرست حذفیات دروس عمومی

قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین وزندگی 2)

1- فعالیتها : شامل نمونه یابی درصفحات 15 ، 23 و156 - ذکر نمونه‌ها درصفحه 141 - کشف عوامل درصفحة 189

تفکر در صفحات63 و174- خودکاوی درصفحات 97 ، 100 ، 130 ، 131 و 141- مقایسه در صفحه102- تطبیق در صفحات 132 ، 150 ، 159 ، 176 و181 - بررسی در صفحات 140 ، 148 ، 172 ، 185- پیام آیات در صفحه 161

2- پیشنهادها: در صفحات 18 ، 29 تا 33 ، 43 ، 55 ، 66 ، 75 تا 77 ، 85 ، 92 ، 118 ، 133 ، 167 و 178

3- ترجمه‌هایی که درمقابل آیات در کتاب نوشته شده است.

4- یاد آوریها و متون ادبی و انگیزشی مانند یادآوری در صفحات 9 ، 109 و121

5- تركیبهای شیمیایی آب و دی اكسید كربن در صفحات 13 و14

6- متن صفحات 34 ، 36 ، 54 ، 194 و شعر صفحه 65

7- پاورقی‌های كتاب

قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین وزندگی 3 )

1- كلیة پیشنهادها، یادآوریها، گامها، پاورقیها و بخشهای برای مطالعه

2- فعالیتها: شامل تکمیل درصفحه 11 - نمونه یابی درصفحات193 و196 - بررسی در صفحات 21، 151 ،220 و235 - جستجو در صفحه 53 - تطبیق در صفحات 61 و 175 - خودکاوی در صفحات 140 و 195 - مقایسه در صفحه 148 - برنامه‌ریزی در صفحه 156 - اندیشه در صفحه 169 - طبقه‌بندی در صفحات 215 و219 - راه‌حل در صفحه 223- شناسایی عوامل در صفحه 236 - ذکر نمونه 180

3- اشعار: درصفحات 41 ، 44 و 48

4- ترجمه‌هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است.

معارف اسلامی( دین وزندگی) پیش دانشگاهی

1- یادآوری: در صفحه 3 و متن صفحه 91

2- فعالیتها: استدلال در صفحه 17- حل مسأله درصفحه 18 و138- تفکر در آیات در صفحه 28 - بررسی در صفحات33 ، 52 ، 53 ، 72 و 177 - برنامه ریزی در صفحات 33 و45 - ذکر نمونه‌ها در صفحات 41 و 66 - خود ارزیابی در صفحات 41 ، 49 و54 - خودکاوی در صفحه 42 - پیشنهاد در صفحه56 - تطبیق در صفحات 71 ، 139 ، 155و 159 - مقایسه در صفحات 37 و 117- نمونه‌یابی در صفحه 175- هم‌اندیشی در صفحه 172 و180

3- برداشت: در صفحات 121 تا128، 130 تا 133 و 161 تا 164

4- ترجمه‌هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.

5 - پاورقی‌ها و بخش‌های برای مطالعه

دروس تخصصی

 گروه علوم ریاضی

آمار و مدلسازی سال دوم، فصل هشتم.

دروس تخصصی گروه علوم تجربی

آمار و مدلسازی سال سوم، فصل هشتم.

دروس تخصصی گروه علوم انسانی

- آمار و مدلسازی سال دوم، فصل هشتم

- اقتصاد سال دوم، کلیه مطالب با عنوان «مطالعه آزاد» در صفحات 77 ، 85 ، 88 و 89 ، 97 تا 102 ، 121 تا 123 و 147 تا 151

- عربی (2) (علوم انسانی)، دو درس 9 و 18

- جامعه شناسی (2) سال سوم، کلیه مطالب با عنوان «برای مطالعه بیشتر» - تصاویر و نمودارها

- علوم اجتماعی پیش دانشگاهی، تصاویر، نمودارها، جداول، نقشه‌ها و مطالب کادرهای رنگی

سوابق تحصیلی تا15درصد در كنكوراعمال می‌شود

 سازمان سنجش آموزش كشور اعلام كرد: براساس مصوبات نهمین جلسه كارگروه ماده چهار قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور در راستای اجرای طرح جدید نحوه پذیرش و گزینش دانشجو (مصوب مجلس شورای اسلامی)، سوابق تحصیلی برای دیپلمه‌های نظام جدید آموزش متوسطه (ریاضی فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی) سالهای 1384، 1385، 1386، 1387 و 1388 كه امتحانات آنان به صورت كتبی و سراسری برگزار شده است، تا میزان 15 درصد در گزینش نهایی اعمال خواهد شد.

گفتنی است، نمرات تراز شده سوابق تحصیلی ملاك خواهد بود.

سوابق تحصیلی فقط برای فارغ‌التحصیلان سال سوم دبیرستان (دیپلم) ریاضی فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی كه در سال‌های 1384 تا1388 كه امتحانات آنها به صورت نهایی و كشوری برگزار شده است، اعمال می‌شود. همچنین برای بقیه داوطلبان 100 درصد نمره آزمون ملاك گزینش خواهد بود.

منبع: ایسنا


What causes pain in the Achilles tendon?
شنبه 18 شهریور 1396 07:37 ب.ظ
I'm not sure why but this blog is loading extremely slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
I'll check back later and see if the problem still exists.
foot pain
دوشنبه 13 شهریور 1396 09:21 ب.ظ
Hey! Would you mind if I share your blog with
my twitter group? There's a lot of folks that I think would really enjoy your
content. Please let me know. Thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها